250+ ग से शुरू होने वाले शब्द

हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द है जो बोलचाल की भाषा में काफी इस्तेमाल किये जाते है. ऐसे ही शब्दों की सूची में ग भी एक ऐसा शब्द है जिससे कई शब्द बनते है. आईये जानते है ग से बनने या शुरू होने वाले शब्द – 

ग से शुरू होने वाले शब्द

हिंदी में ग भाषा से शुरू होने वाले शब्दों की सूची.

गिरना

गगन

गचव

गुरित

गिरजा

गजेब

गंधक

गुर्वब

गिनीज

गठित

गंदगी

गुलको

गिनती

गढ़ता

गंतव्य

गबरू

गाहक

गपम

गॅवार

गब्बर

गार्डन

गरूर

गाथाएं

गमछा

गारंटी

गर्जना

गाजर

गमन

गायब

गर्दन

गाइड

गमरी

गायत्री

गर्दिश

गहर

गरती

ग्राहक

ग्रोवर

गल

गहना

गंदगी

ग्राउंड

गलचरे

गहन

गठन

गोमूत्र

गलत

गवाही

गठना

गंगा

ग्लानि

गम

गठी

ग्वाला

गम

गंजा

ग्रुप

गम्य

गंजी

ग्रीष्म

गल

गब

गम

गस

गद

गच

गक्ष

गभ

गट

गन

गप

गह

गव

गत

गई

गख

गफ

गथ

गह

गण

गछ

गठ

गज

गग

गक

गघ

गड

गझ

गध

गय

गश

गत्र

गज्ञ

गक

गजल

गलत

गजब

गर्जना

गोडसे

गर्दिश

गरम

गरीबी

गुमान

गवाना

गरूर

गार्डन

गरुड़

गटर

गाजर

गुजर

गमछा

गंभीर

गहना

गवाही

गाथाएं

गिफ्ट

गाइड

गगन

गारंटी

गौतम

गौरव

गिरवी

गलन

गोमूत्र गुजारा

गवार

गोयन

गंदगी

गब्बर

गोयल

ग्रोवर

गणना

ग्रहण

गठित

गचना

गजर

गजारि

गठन

गठना

गिनीज

गचना

गचाका

गज़क

गज़क

गजशाला

गर्भाशय

गजमणि

गर्भवती

गर्मजोशी

गमजदा

गरूरवाला

गर्माहट

गरिबान

गटककर

गजराज

गजराज

गया-गुजरा

गुंजाइश

गीतभर

गुंडागर्दी

गरदन

गरजमंद

गलगलिया

गुजारीशनामा

गुणकारी

गाणितिक

गुंडाराज

गणपति

गुजर-बसर

गलवान

गणपत

गुरुग्राम

गांठदार

गौरवान्वित

गोलगप्पा

ग़लतफ़हमी

गुडविल

गुणगान

गोलीबारी

गोताखोर

गठबंधन

गतिवर्धक

गुजरात

गोरखनाथ

गंगाधर

गोयनका गठडंड

गौरवपूर्ण

गनीमत

गटगटाना

गटकना

गजानन

गजासुर

गलतिया

गूंगा

ग्राम

गूंज

ग्रह

गुहा

ग्रस्त

गुस्सा

ग्रंथि

गुल्ली

गक

ग्रंथ

गक्ष

गौर

गल

गख

गौण

गला

गोष्ठी

गली

गुम

गोश्त

गुम

गोली

गुफा

गोला

गश्त

गुफ

गुप्त

गुना

गोरा

गुण

गोयी

गाँव

गुड़

गोम

गांधी

गिफ्ट

गोभी

गाड़ी

गास

गाढ़ा

गाव

गाथा

गाथा

गाना

गाड़ी

गाभ

गांव

गण

गोत्र

गाय

गांजा

गोता

गाल

गाँव

गोटी

गाली

गाँधी

गिद्ध

गवा

गर्ग

गिरि

गमे

गिर्द

गप्पा

गीत

गन्ना

गीता

गीला

गुंडा

गुच्छा

गड्डा

गुड़

गए

गोबर

गल्ला

गवार

गठरी

गोफन

गवरो

गवाना

गणक

गोपन

गवाना

गवाक्ष

गणना

गोदाम

गवार

गलीचा

गणित

गोडसे

गहना

गलन

गदला

गोखरू

गाइड

गलत

गद्दार

गेरुआ

गाइस

गर्दिश

गबरू

गृहीत

गाजना

गर्दन

गब्बर

गृहणी

गाजर

गरुड़

गमला

गूलर

गाजोल

गरुड़

गरूर

गूगल

गाथाएं

गरीबों

गर्जन

गूंधना

गारंटी

गरीबी

गुंबद

गुहार

गार्डन

गरीबी

गुजर

गुस्ताख़

गिनीज

गरीब

गुजारा

गुल्लक

गूजने

गरिष्ठ

गुटिका

गुलेल

गोडली

गरिमा

गुठली

गुलाल

गोडसे

गरवस

गुड़िया

गुलार्मो

गोतम

गरल

गुथना

गुलाम

गोत्रव

गरम

गोयन

गुलाम

गोपल

गरम

गोयल

गुलाबी

गोयर

गमन

गोरखा

गुलाब

गोयल

गमछा

गोसाई

गुरुत्व

गोरव

गमक

गौतम

गुमान

गोराव

गठीला

गौरव

गुब्बारा

गोरेक

गठिया

ग्यारह

गुफ्तगू

गोर्टिस

गटर

ग्रहण

गुनाह

गो.ज

गजल

ग्रामीण

गुंजन

गोवाड

गजरा

गिरते

गीदड़

गौतम

गजर

गिरवी

गिलोय

गौरव

गजब

गिलास

गिलास

गोहत्या

गज़क

गुजारा

गिलाफ

ग्यारस

गचाका

गुटखा

गिरह

ग्रहण

गचना

गुब्बारा

गिरवी

गंभीर

गगन

गुमस्था

गिरफ्त

गकोल

गंभीर

गुमान

गिरना

गगन

गंधर्व

गुरित

गिरजा

गजेब

गंधक

गायक

गर्मिया

गहरा

गंगाधर

गौरवान्वित

गुणवन

गलियारा

गंगायात्रा

गोविन्दा

गुनात्ति

गलवान

गरिबान

गोयनका

गुमनाम

गलनबिंदु

गलगलिया

गोबीनर

गुमराह

गलतिया

गार्हस्थ्य

गोदावरी

गुमसूड

गर्माहट

गिरगिट

गोतिश्व

गुमेबड

गर्महत

गिरनार

गोताखोर

गुरुगंडल

गर्भवती

गिरफ्तार

गोतंबुध

गुरुमता

गरदन

गीतभर

गोडसड

गुरुवर

गरजमंद

गीतांजलि

गोइलिस

गुरुवार

गमजदा

गुंजाइश

गेंदाफूल

गुरूपिता

गमगीन

गुंडागर्दी

गिड़गिड़ाना

गुलजार

गफलत

गुंडाराज

गिड़गिड़ा

गुलबदन

गपशप

गुएलोक

गालिबन

गुलबीरस

गनीमत

गुजरात

गार्जियन

गोलोय

गतिहीन

गुजारिश

गांववाला

गोवबग

गणगौर

गुडनाईट

गांठदार

गौरक्षक

गढ़पति

गुडविल

गाँठवाला

गंधर्ववेद

गड़बड़ाहट

गुणकारी

गवाही

गजराज

गड़बड़ाया

गुणगान

गवर्नर

गजशाला

गठबंधन

गुणपिट

गलोमोर

गजारोह

गठजोड़

गुणवंत

गलीछाप

गटककर

गटगट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *